Category Archives: ตู้แช่

ตู้แช่ อุปกรณ์สำหรับรักษาความเย็น เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า

สำหรับตู้เเช่ ทั้ง ตู้แช่แข็ง ตู้แช่ ตู้แช่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตู้แช่เบียร์วุ้น  ตู้แช่ไอศครีม ตู้แช่อาหารทะเล ตู้แช่เบเกอรี่ ตู้แช่ 1 ประตู ตู้แช่ 2 ประตู ตู้แช่ 3 ประตู ตู้แช่ราคาถูกราคาตู้แช่  ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่โค้ก ตู้แช่ผลไม้ ตู้แช่อาหารสด ตู้แช่ไวน์ ที่เราจะพบเห็นได้เแ็นประจำตามร้านมินิมาร์ ร้านขายอาหาร  ร้านชำ  ซึ่งทำกน้าที่ในการหน้าที่คงทำให้สินค้ายังเย็น ทั้ง เครื่องดื่มรวมถึงอาหารเกือบทุกทุกชนิด 

ไขข้อขอ้งใจความแตกต่างระหว่างตู้แช่ VS ตู้เย็น

สำหรับตู้เย็นที่เรามีกันอยู่แล้วเพื่อเก็บเนื้อสัตว์ อาหารสด จะแบ่งเป็นช่องสำหรับแช่แข็ง มักอยู่ด้านบน ช่องใส่ผัก มักอยู่ด้านล่าง สามารถแช่เย็นอาหารทั้วไป ช่องแช่ เครื่องดื่ม  ผลไม้ครบหมด แต่ทว่าแม้จะแช่ได้หลากหลายแต่มีข้อแม้อยู่ที่ขนาด จุได้ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับพวกตู้แช่อุณหภูมิก็หลายหลายกว่าตู้เย็น จึงมักใช้ในร้านอาหาร ร้านที่มีของหลายชนิด

เทคนิคการเลือกตู้แช่ ?

ความจุ  

สำหรับความต้องการเป็นการภายในครัวเรือน เลือกใช้ที่ความจุไม่ต้องมากนัก ในกรณีธุรกิจ ใช้ในการเปิดร้านอาหาร ร้านชำ จะต้องเลือกที่มีขนาดเหมาะสม เพราะถ้าจุสินค้าแบบมากเกินพอดี จะส่งผลต่อความทั่วถึงของความเย็น

ขนาดภายนอกตู้แช่  

ทุกครั้งแนะนำให้มีการวัดพื้นที่ก่อนที่ จากนั้นค่อยเลือกขนาดตู้แช่จะได้วางได้พอดี

สัญญาณรบกวน

บางยี่ห้อมีเสียงดังรบกวน  ดังนั้นหากวางใกล้ห้องนอนอาจส่งทำให้รำคาญได้