Category Archives: ความเย็น

รู้จริงเรื่องความเย็น Koolions ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ทำความเย็น

อุปกรณ์เก็บความเย็นถือเป็นหัวใจของ หลาย ๆ ธุรกิจ เช่น ธุรกิจอาหาร ตลอดจนห้างสรรพสินค้า ร้านขายของชำ ร้านมินิมาร์ท  เพราะทำหน้าที่ในการรักษาคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในอุณหภูมิที่ที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท เพื่อให้ถึงมือลูกค้าแบบ ไม่เสียหรือเสื่อมคุณภาพ ดังนั้นการเลือกอุปกรณ์เก็บความเย็นที่มีประสิทธิภาพความจึงมีความสำคัญ จนเทียบได้กับหัวใจของธุรกิจ

ตู้แช่

ตู้แช่ทำหน้าที่ทำให้อาหาร เครื่องดื่มและสินค้าคงความสดใหม่ คงคุณภาพ มีอยู่หลายแบบด้วยกัน แต่ละแบบก็เหมาะกับสิน้คาที่ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ตู้แช่ ตู้แช่ 2 ประตู ตู้แช่ 3 ประตู ราคาตู้แช่ ตู้แช่โค้ก ตู้แช่อาหารสด ตู้แช่ผลไม้ ตู้แช่ผลไม้ ตู้แช่ไวน์ ตู้แช่ซุปเปอร์มาร์เก็ต   ตู้แช่แข็ง  ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่ไอศครีม ตู้แช่ 1 ประตู เป็นต้น

ที่สำคัญในการเลือกตู้แช่ที่มีคุณภาพให้ดูจากจะต้องทำจากวัสดุที่จะไม่ก่อให้เกิดสนิม ใช้ไปนานก็จะไม่เกิดการขึ้นสนิม เช็คขอบยางจะต้องผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพดี เป็นรุ่นที่สามารถรักษาอุณหภูมิได้อย่างคงที่ เพราะมีผลกับความสดของอาหาร

กระเป๋าเก็บความเย็น

อุปกรณ์เก็บความเย็นที่มีความเหมาะสมกับสำหรับการขนส่งสินค้า ได้แก่ ตู้เก็บความเย็นขนาดเล็ก  ตู้เก็บความเย็นขนาดใหญ่  กระเป๋าเก็บความเย็น หรือ ตู้เก็บความเย็น ตู้เก็บความเย็นขนาดเล็ก  ตู้เก็บความเย็นขนาดใหญ่  เพื่อให้สามารถขนส่งได้ ้ เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเครื่องดื่ม

เจลเย็น

เจลเก็บความเย็น , เจลเย็นแช่อาหาร เจลเย็น , เจลน้ำแข็ง, ice pack cool, ice pack ice pack ,gel ice pack  ,เจลเก็บความเย็น,แผ่นเก็บความเย็น ช่วยให้สินค้าของเราคงคุณภาพไม่เกิดการเน่าเสียในเวลาต้องที่ต้องขนส่งระยะทางไกล