Category Archives: อลูมิเนียม

ไขข้อข้องใจประโยชน์ของแผ่นอลูมิเนียม คือ อะไร 

แผ่นอลูมิเนียม (aluminium)  ที่เรามักเห็นในการนำมาใช้ในหลายจุดประสงค์นั้น มักจะได้รับการผลิตออกมาในรูปแบบที่เหมือน ๆ กัน

กล่าว คือ มักจะอยู่ในรุปของ กล่องทรงยาว ภายในของกล่องทรงยาวจะได้รับการเสริมสริมให้มีความคงทน ทนทาน ความแข็งแรง เพื่อวัตถุประสงค์ในการสามารถรองรับน้ำหนักได้ปริมาณที่เยอะมาก ๆ เพราะจะต้องนำไปใช้ในหลาดหลายธุรกิจ

สำหรับความหายหรือลักษณะของอลูมิเนียม (aluminium)  มีความหมายดังนี้

อลูมิเนียม (aluminium)  คือ โลหะชนิดหนึ่ง ลักษณะคือ เป็นโลหะที่มีความหนาแน่นน้อย มีคุณสมบัติสำคัญ คือ มีความมันและวาวเป็นโลหะที่มีความทนทาย มีน้ำหนักเบามีคณสมบัติที่ทนทานต่อการเป็นสนิม จึงทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไมา่เหมาะสมได้ดี

ได้รับความนิยมและถูกหยิบไปใช้ให้นำไปนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง หลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจแผ่นป้ายหลายชนิด ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องครัว ธุรกิจทำฝาผนัง เสาทีวี ทำอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ ธุรกิจครุภัณฑ์  ธุรกิจงานในโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจยานยนต์

อลูมิเนียม (aluminium)  เป็นโลหะชนิดที่เราสามารถค้นพบได้มากตามธรรมชาติ ซึ่งในรูปของแร่อลูมินา ที่เป็นเม็ดกลมๆ สีขาว จากนั้นจึงมีการสกัดออกมาให้ได้เป็นอลูมิเนียม(aluminium)  ที่มีความบริสุทธิ์จนได้รับการรู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นตัวนำความร้อนได้ดี ทั้งยังมีน้ำหนักเบามาก เบามากถึง แค่ 1 ใน 3 ของเหล็กเท่านั้น อีกทั้งมีคุณสมบัติทนทานไม่น้อยกว่าโลหะชนิดอื่น