Category Archives: ของใช้เด็กแรกเกิด

รู้หรือไม่ ห้องของเด็กแรกเกิด สำคัญไม่แพ้ของใช้เด็ก

ถึงคนไทยเราไม่ค่อยนิยมทำให้สำหรับเด็กแรกเกิดเท่าไหร่ เนื่องจากเด็กแรกเกิดสามารถอยู่ห้องเดียวกันกับพ่อแม่ได้ แต่ถ้าพ่อแม่คนไหนที่ต้องการทำห้องเด็กแรกเกิดให้ลูก นอกจากต้องเตรียมของใช้เด็กในห้องแล้ว เรื่องสถานที่ และการจัดห้องก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะมีผลโดยตรงต่อพัฒนาการของลูกนั่นเอง

พัฒนาการ และห้องของเด็กแรกเกิด

เมื่อเราต้องการเตรียมห้องนอนให้ลูกน้อย เราก็ควรศึกษาปัจจัยต่าง ๆที่จะมีผลต่อ พัฒนาการของลูกอย่างดี จะได้สามารถเลือกซื้อของใช้เด็ก และอุปกรณ์เด็กทารกได้อย่างเหมาะสม ซึ่งภายในห้องนอนก็มีปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของลูก อยู่ 5 ปัจจัยด้วยกัน คือ

  1. ขนาดของห้อง

เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายของลูก ยิ่งมีพื้นที่มากเท่าไหร่ ลูกจะสามารถใช้พื้นที่ต่าง ๆ ในห้องเพื่อออกกำลังกาย คลานเล่น และทำกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการได้มากเท่านั้น และขนาดห้องที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำคือ 10 ตารางเมตร แต่ถ้าบ้านไหนที่อยู่คอนโด หรือมีพื้นที่ของห้องนอนลูกจำกัด ก็พยายามเลือกของใช้เด็กที่ทำให้ลูกได้ออกกำลังกายเยอะ ๆ เช่น เลือกเตียงแบบ 2 ชั้นให้ลูกได้ปีนขึ้นลง

  1. อากาศ และแสงสว่าง

เป็นส่วนที่ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยของเด็กมากกว่า และก็มีผลแบบอ้อม ๆ ต่อพัฒนาการของเด็กด้วย โดยห้องนอนเด็กที่ดี ต้องอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีฝุ่นมาก หรือของใช้เด็กวางกระจัดกระจาย นอกจากนี้แสงสว่างยังต้องเพียงพอ เพื่อที่ตอนกลางวันจะได้เห็นสิ่งต่าง ๆชัดเจน เล่นเพื่อเสริมพัฒนาการอย่างเต็มที่ ส่วนตอนกลางคืนพ่อแม่ที่จะเข้าไปในห้องของลูกก็จะได้มองเห็นชัดเจน โดยที่แสงไฟไม่ทำให้ลูกตื่นด้วย

  1. สีสันภายในห้อง

มีผลโดยตรงต่อพัฒนาการด้านอารมณ์ของลูก โดยแต่ละสีจะทำให้ลูกได้รับความรู้สึกต่างกัน เช่น สีโทนร้อนให้ความรู้สึกอบอุ่น ร่าเริง ส่วนสีโทนเย็น ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ

  1. เฟอร์นิเจอร์ และของใช้เด็กภายในห้อง

ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย(คล้ายกับเรื่องขนาดของห้อง) และด้านการเรียนรู้ ทั้งนี้การเลือกต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กที่จะใช้ห้องด้วย โดยของใช้เด็ก และเฟอร์นิเจอร์ในห้องควรมีลักษณะกลมมน และเลือกแต่ของที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเท่านั้น ของใช้ และเฟอร์นิเจอร์ในห้องควรแปลกตา หลากสีสัน เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของลูกน้อย

  1. มุมเรียนรู้

เป็นมุมสำหรับเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของลูก ควรมีทั้งของเล่นที่พัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย เช่นเต็นท์ขนาดเล็ก  และด้านสมอง เช่น เกมกระดาน เกมคำศัพท์

การจัดห้อง และการเลือกของใช้เด็ก เพื่อเอาไปไว้ในห้องนอนเด็กเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจ เพราะมีผลต่อการพัฒนาทางสมองของเด็ก  จึงควรเลือกซื้ออย่างรอบคอบ สามารถซื้อได้ที่ร้านขายของใช้เด็ก ร้านขายของใช้เด็กแรกเกิด  รวมถึงร้านขายของใช้แม่ และเด็กด้วย